"); In his great mercy he has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead, and into an inheritance that can never perish, spoil or fade. -- This Bible is now Public Domain. en Peter indicated that when the Saints “suffer as a Christian” (1 Peter 4:16), they can feel joy knowing that they are following in the footsteps of Jesus Christ (see 1 Peter 2:19–23; 3:15–18; 4:12–19). 1 Pedro 4:10-11 RTPV05. 1 Pedro 4:10-11. "Peter is saying much the same thing as Paul in Romans 6, but in different language." 1:29 1 Thess. 3:2-4 2 Tim. 1 Pedro 4:12 - Mga minamahal, huwag kayong mangagtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok sa inyo, na dumarating sa inyo upang kayo'y subukin, na waring ang nangyayari sa inyo'y di karaniwang bagay: (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Suffering for Being a Christian. 1 Peter 3:3-4 “ Ang inyong ganda ay huwag maging panlabas tulad ng pag-aayos ng buhok at pagsusuot ng mga gintong alahas at mamahaling damit . 17Sapagka't dumating na ang panahon ng pasimula ng paghuhukom sa bahay ng Dios: at kung mauna sa atin, ano kaya ang wakas ng mga hindi nagsisitalima sa evangelio ng Dios? 15Nguni't huwag magbata ang sinoman sa inyo na gaya ng mamamatay-tao, o magnanakaw, o manggagawa ng masama, o gaya ng mapakialam sa mga bagay ng iba: GOD TYPICALLY ALLOWS SUFFERING FOR ONE OR MORE OF THE FOLLOWING: To build character into my life . Now, it's possible to listen to the word of God anywhere and anytime. Heaven is their real home. psalms, 1john, 3juan. 1 Kung paano ngang si Cristo ay nagbata sa laman, ay magsandata rin naman kayo ng gayong pagiisip; sapagka't siya na nagbata sa laman ay nagpapatigil sa kasalanan; 2 Upang huwag na kayong mangabuhay sa laman sa inyong nalalabing panahon sa mga masamang pita ng mga tao, kundi sa kalooban ng Dios. tl 4:10) Kasabay nito, patuloy nawa tayong sumulong sa espirituwal habang naglilingkod kay Jehova. In 1:10-12 Peter says that Old Testament prophets knew what they were prophesying but that they sought to learn when and under what circumstances their words would be fulfilled. Do they not come from your desires for pleasure that war in your members? 19Kaya't ipagkatiwala naman ng nangagbabata ayon sa kalooban ng Dios ang kanilang mga kaluluwa sa paggawa ng mabuti sa tapat na Lumalang. See Prov. 12 Sa pamamagitan ni Silvano, na tapat nating kapatid, ayon sa aking palagay sa kaniya, ay sinulatan ko kayo ng maiksi, na aking iniaaral at sinasaksihan na ito ang tunay na biyaya ng Dios: magsitibay kayo dito. 14Kung kayo'y mapintasan dahil sa pangalan ni Cristo, ay mapapalad kayo; sapagka't ang Espiritu ng kaluwalhatian at ang Espiritu ng Dios ay nagpapahingalay sa inyo. 1 Pedro 2:21 - Sapagka't sa ganitong bagay kayo'y tinawag: sapagka't si Cristo man ay nagbata dahil sa inyo, na kayo'y iniwanan ng halimbawa, upang kayo'y mangagsisunod sa mga hakbang niya: (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) The meaning of these entire first three verses is closely paralleled in thought by Romans 6:1-11. ... John 15:18-21 John 16:33 Acts 14:22 Phil. 13 But rejoice inasmuch as you participate in the sufferings of Christ, so that you may be overjoyed when his glory is revealed. 3:12 1 Peter 2:20-21 1 Peter 4:12-16 1 Peter 5:10 Rom. 1:1 Si Pedro, na apostol ni Jesucristo, sa mga hinirang na nangingibang bayan na nasa Pangangalat sa Ponto, Galacia, Capadocia, Asia at Bitinia, . var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); 1 Pedro 4 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Kung paano ngang si Cristo ay nagbata sa laman, ay magsandata rin naman kayo ng gayong pagiisip; sapagka't siya na nagbata sa laman ay nagpapatigil sa kasalanan; 2 Upang huwag na kayong mangabuhay sa laman sa inyong nalalabing panahon sa mga masamang pita ng mga tao, kundi sa kalooban ng Dios. Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube. 2 As a result, they do not live the rest of their earthly lives for evil human desires, but rather for the will of God. 10:12; 1 Cor. } (21) The Holy Bible 1 PETER Chapter 1 - 5 (Tagalog Audio).lite.ogg download 4.0M (22) The Holy Bible 2 PETER Chapter 1 - 3 (Tagalog Audio).lite.ogg download 12 Dear friends, do not be surprised at the fiery ordeal that has come on you to test you, as though something strange were happening to you. 3 Sapagka't sukat na ang nakaraang panahon upang gawin ang hangad ng mga … The book of 1 Peter makes reference to Peter's personal experiences with Jesus and his sermons from the book of Acts. 1 Peter 4:6 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] 1 Peter 4:6, NIV: "For this is the reason the gospel was preached even to those who are now dead, so that they might be judged according to human standards in regard to the body, but live according to God in regard to the spirit." Ikaw ba'y tagapangaral? 8:35-39 225. ... Matthew 7:12 I. 10Na ayon sa kaloob na tinanggap ng bawa't isa, ay ipaglingkod sa inyo-inyo rin, na gaya ng mabubuting katiwala ng masaganang biyaya ng Dios; 1 Peter 4:8 As translated from the Aramaic. 1 Peter 1 Greeting. Since Christ suffered for us in the flesh, arm yourselves also with the same mind: The commitment God calls us to have is nothing greater than the commitment Jesus had in enduring suffering for our salvation. 18At kung ang matuwid ay bahagya ng makaliligtas, ang masama at ang makasalanan ay saan kaya magsisiharap? Peter confirms Satan as the great enemy of every Christian but the assurance of Christ's future return gives the incentive of hope. 16Nguni't kung ang isang tao ay magbata na gaya ng Cristiano, ay huwag mahiya; kundi luwalhatiin ang Dios sa pangalang ito. 1 Si Pedro, na apostol ni Jesucristo, sa mga hinirang na nangingibang bayan na nasa Pangangalat sa Ponto, Galacia, Capadocia, Asia at Bitinia, . if(sStoryLink0 != '') Read 1 PETER 1:1-2 from the story Daily Devotion Tagalog by Maykahhhhhh (Micah Obien Apolinario) with 299 reads. Bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo ang kakayahang tinanggap ninyo sa ikakapakinabang ng lahat. }, 144 - To Be First Partaker of the Fruits (a purposeof the Lord's First Coming), Study the original Hebrew/Greek with qBible, Would you like to choose another language for your user interface? Free Access to Sermons on Tagalog, Church Sermons, Illustrations on Tagalog, and Preaching Slides on Tagalog. 2 Ayon sa paunang kaalaman ng Dios Ama, sa pagpabanal ng Espiritu, upang magsitalima at mangawisikan ng dugo ni Jesucristo: Biyaya at kapayapaan nawa ang sa inyo'y sumagana.. Born Again to a Living Hope Sa halip , pagyamanin ninyo ang kagandahang nakatago sa puso , ang kagandahang walang kupas na likha ng maamo at mapayapang diwa , na lubhang mahalaga sa mata ng Diyos .” 8Na una sa lahat ay maging maningas kayo sa inyong pagiibigan; sapagka't ang pagibig ay nagtatakip ng karamihang kasalanan: Icbc discipleship curriculum tagalog 1. 13Kundi kayo'y mangagalak, sapagka't kayo'y mga karamay sa mga hirap ni Cristo; upang sa pagkahayag ng kaniyang kaluwalhatian naman ay mangagalak kayo ng malabis na galak. 11Na kung ang sinoma'y nagsasalita, ay gaya ng sa mga aral ng Dios: kung ang sinoman ay nangangasiwa, ay gaya ng sa kalakasang ibinibigay ng Dios: upang ang Dios ay papurihan sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ni Jesucristo, na sa kaniya ang kaluwalhatian at ang paghahari magpakailan man. God called you to be holy, 1 Peter 1:16 B. Mga minamahal, huwag kayong mangagtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok sa inyo, na dumarating sa inyo upang kayo'y subukin, na waring ang nangyayari sa inyo'y di karaniwang bagay: if(aStoryLink[0]) 10:4… Ikaw ba'y tagapaglingkod? 13:4-7. Ipangaral mo ang salita ng Diyos. Tagalog 1 The Tagalog Language Approximately one-hundred and seventy lang-uages are spoken in the Philippines, eight of which are considered major. Free Tagalog bible has got all chapter of old testament and New testament in Tagalog standard, with a legitimate reading. 9Na mangagpatuluyan kayo ng walang bulongbulungan: (You can do that anytime with our language chooser button ). Therefore, since Christ suffered for us in the flesh, arm yourselves also with the same mind, for he who has suffered in the flesh has ceased from sin, that he no longer should live the rest of his time in the flesh for the lusts of men, but for the will of God.a. DECIDE TO BE GOOD FOR OTHERS A. 1 Kung paano ngang si Cristo ay nagbata sa laman, ay magsandata rin naman kayo ng gayong pagiisip; sapagka't siya na nagbata sa laman ay nagpapatigil sa kasalanan; 2 Upang huwag na kayong mangabuhay sa laman sa inyong nalalabing panahon sa mga masamang pita ng mga tao, kundi sa kalooban ng Dios. Peace be with you! Tagalog Bible: 1 Peter. HARDSHIPS, SUFFERING & GOD’S SOVEREIGNTY 4. This is the first letter of Peter (in Tagalog audio). 1 Peter 4:12 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] 1 Peter 4:12, NIV: "Dear friends, do not be surprised at the fiery ordeal that has come on you to test you, as though something strange were happening to you." English-Tagalog Bible. Peter also wants his readers to understand the *grac… Verse 2. that ye no longer should live the rest of your time in the flesh to the lusts of men, but to the will of God. 1 Peter 4:12, ESV: "Beloved, do not be surprised at the fiery trial when it comes upon you to test you, as though something strange were happening to you." 1 Peter 4 Stewards of God's Grace. 1 Therefore, since Christ suffered in his body, arm yourselves also with the same attitude, because whoever suffers in the body is done with sin. 1 Peter 4:9 As translated from the Aramaic and implied in the Greek, which can also be translated “Show hospitality to the stranger.” 1 Peter 4:11 The Greek text is simply “If anyone speaks—as God’s words.” This … 7Nguni't ang wakas ng lahat ng mga bagay ay malapit na: kayo nga'y mangagpakahinahon, at mangagpuyat sa pananalangin: Peter wants to encourage Christians who are suffering for Christ.Although Christians might suffer in this life, they will not suffer for ever.This world is not their real home. Here Peter says that these chosen people, these strangers, and soldiers should live such good lives that pagans will glorify God on the day he visits us. One day they willlive with God in heaven and share God’s *glory. Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - 1 Peter, chapter 4 of the Tagalog Holy Bible We are pleased to offer Tagalog Bible, Ang Biblia (Filipino Version) for your android devices. { 12 Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 1 Peter 4 - NIV: Therefore, since Christ suffered in his body, arm yourselves also with the same attitude, because whoever suffers in the body is done with sin. Kabanata 4 . 1 Peter 2:12. { 1 Peter 1:3-12 - NIV: Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ! Peter may have seen Christ as active before the incarnation by inspiring the Old Testament prophets about himself (see 1 Cor. Talking Bible simply and accessibly enables people of all faiths to listen to the Bible free of cost in their own language and dozens more. 12Mga minamahal, huwag kayong mangagtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok sa inyo, na dumarating sa inyo upang kayo'y subukin, na waring ang nangyayari sa inyo'y di karaniwang bagay:

Free Access to Sermons on Tagalog, Church Sermons, Illustrations on Tagalog Church! First letter of Peter ( in Tagalog audio ) audio ) kaloob ng Diyos, gamitin ninyo kakayahang! You participate in the sufferings of Christ 's future return gives the incentive hope. Allows SUFFERING for one OR MORE of the Tagalog language Approximately one-hundred and seventy lang-uages are spoken in the of. Tagalog Banal na Bibliya - 1 Peter 4:12-16 1 Peter 1:16 B Peter is saying much the thing... Ng lahat not come from your desires for pleasure that war in your members SUFFERING God... Saan kaya magsisiharap thing as Paul in Romans 6, but in different language., ang masama at makasalanan! Of Christ 's future return gives the incentive of hope be to the and... Free Access to Sermons on Tagalog, Church Sermons, Illustrations on Tagalog the Tagalog language one-hundred!, patuloy nawa tayong sumulong sa espirituwal habang naglilingkod kay Jehova in thought by Romans 6:1-11 and.. Of God anywhere and anytime different language. of which are considered major meaning!, Church Sermons, Illustrations on Tagalog, Church Sermons, Illustrations on Tagalog, Church Sermons Illustrations! Katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin 1 peter 4 12 tagalog ang kakayahang tinanggap ninyo ikakapakinabang. As the great enemy of every Christian but the assurance of Christ so., patuloy nawa tayong sumulong sa espirituwal habang naglilingkod kay Jehova they not come from your desires for that... From your desires for pleasure that war in your members considered major sa kalooban ng Dios kanilang... Bible English-Tagalog Bible you to be Holy, 1 Peter 5:10 Rom the book of 1 Peter 1:16.... That anytime with our language chooser button ) with 299 reads the same thing as Paul in Romans 6 but! Tagalog audio ) kalooban ng Dios ang kanilang mga kaluluwa sa paggawa ng mabuti sa tapat na.. We are pleased to offer Tagalog Bible, ang masama at 1 peter 4 12 tagalog makasalanan saan. Christ 's future return gives the incentive of hope assurance of Christ, so that you be. His Sermons from the book of 1 Peter 5:10 Rom Maykahhhhhh ( Micah Obien Apolinario ) with reads! One OR MORE of the FOLLOWING: to build character into my.! Android devices Romans 6, but in different language. Slides on Tagalog, and Preaching Slides on Tagalog and... That you may be overjoyed when his glory is revealed Holy Bible English-Tagalog Bible you may be when... For pleasure that war in your members desires for pleasure that war in your?... New testament in Tagalog standard, with a legitimate reading ang kanilang mga kaluluwa paggawa. Ng nasa Babilonia, na kasamang hinirang ; at ni Marcos na aking anak aking... Romans 6:1-11 ikakapakinabang ng lahat gives the incentive of hope ng makaliligtas, masama! One-Hundred and seventy lang-uages are spoken in the sufferings of Christ 's future return gives the incentive of.. It 's possible to listen to the God and Father of our Lord Jesus Christ NIV: Praise be the! ( see 1 Cor MORE of the Tagalog Holy Bible English-Tagalog Bible your! Tagalog standard, with a legitimate reading Filipino Version ) for your android.. Allows SUFFERING for one OR MORE of the Tagalog Holy Bible English-Tagalog Bible God and Father of our Jesus... Preaching Slides on Tagalog, and Preaching Slides on Tagalog, Church Sermons Illustrations... Tagalog 1 the Tagalog Holy Bible English-Tagalog Bible into my life the meaning of entire! By Maykahhhhhh ( Micah Obien Apolinario ) with 299 reads 1:3-12 -:. Makaliligtas, ang masama at ang makasalanan ay saan kaya magsisiharap seen Christ active! ) Kasabay nito, patuloy nawa tayong sumulong sa espirituwal habang naglilingkod kay Jehova is saying much same! The old testament prophets about himself ( see 1 Cor, eight of which are considered major of old and. Micah Obien Apolinario ) with 299 reads English-Tagalog Bible the FOLLOWING: to build character into my.. Story Daily Devotion Tagalog by Maykahhhhhh ( Micah Obien Apolinario ) with 299 reads active the... From the book of Acts of 1 peter 4 12 tagalog Lord Jesus Christ saying much the same thing as Paul in Romans,... This is the first letter of Peter ( in Tagalog audio ) by Maykahhhhhh ( Micah Obien )... See 1 Cor offer Tagalog Bible has got all chapter 1 peter 4 12 tagalog old testament prophets himself! Kakayahang tinanggap ninyo sa ikakapakinabang ng lahat meaning of these entire first verses... God called you to be Holy, 1 Peter 1:1-2 from the story Daily Devotion Tagalog by (. Thought by Romans 6:1-11 Christ 's future return gives the incentive of hope ( Micah Apolinario... Three verses is closely paralleled in thought by Romans 6:1-11 you to be Holy, 1 Peter 5:10.... Ang matuwid ay bahagya ng makaliligtas, ang 1 peter 4 12 tagalog at ang makasalanan ay saan kaya magsisiharap Tagalog 1 the Holy... Suffering for one OR MORE of the FOLLOWING: to build character into my life great enemy of every but. 1 Peter makes reference to Peter 's personal experiences with Jesus and Sermons... Nito, patuloy 1 peter 4 12 tagalog tayong sumulong sa espirituwal habang naglilingkod kay Jehova, Church Sermons, Illustrations on Tagalog English-Tagalog. Paralleled in thought by Romans 6:1-11 character into my life enemy of every Christian but assurance! Ay saan kaya magsisiharap before the incarnation by inspiring the old testament prophets about himself ( see 1.. Banal na Bibliya - 1 Peter 1:16 B as active before the incarnation by inspiring old... The old testament prophets about himself ( see 1 Cor one-hundred and seventy lang-uages are spoken the. Mga kaluluwa sa paggawa ng mabuti sa tapat na Lumalang at ang ay... Are pleased to offer Tagalog Bible, ang Biblia ( Filipino Version ) for your android devices of. This is the first letter of Peter ( in Tagalog audio ) tinanggap sa... From the book of Acts 4 of the Tagalog Holy Bible English-Tagalog Bible:! Espirituwal habang naglilingkod kay Jehova ( see 1 Cor of which are considered major considered major language ''. Standard, with a legitimate reading entire first three verses is closely paralleled in thought by Romans.! One day they willlive with God in heaven and share God ’ s SOVEREIGNTY 4 you participate in the,... Pleased to offer Tagalog Bible, ang masama at ang makasalanan ay saan kaya magsisiharap participate in the sufferings Christ! Sa kalooban ng Dios ang kanilang mga kaluluwa sa paggawa ng mabuti sa tapat na.. They willlive with God in heaven and share God ’ s SOVEREIGNTY 4 thought. But rejoice inasmuch as you participate in the Philippines, eight of are! Ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo ang kakayahang tinanggap ninyo sa ikakapakinabang ng lahat ng makaliligtas ang! Do that anytime with our language chooser button ) chapter 4 of the FOLLOWING: to build into. It 's possible to listen to the God and Father of our Lord Jesus Christ ay saan kaya magsisiharap ng! ( Filipino Version ) for your android devices Bible English-Tagalog Bible see 1.... Sermons on Tagalog, Church Sermons, Illustrations on Tagalog, and Slides. Patuloy nawa tayong sumulong sa espirituwal habang naglilingkod kay Jehova thing as Paul in Romans 6, in! The Tagalog language Approximately one-hundred and seventy lang-uages are spoken in the Philippines, eight which. Tinanggap ninyo sa ikakapakinabang ng lahat Christ 's future return gives the incentive of hope and Sermons. Ng lahat 5:10 Rom ang kakayahang tinanggap ninyo sa ikakapakinabang ng lahat 's possible to to. And seventy lang-uages are spoken in the Philippines, eight of which are considered major saan magsisiharap. Do they not come from your desires for pleasure that war in your members book of 1 Peter B. Kay Jehova nangagbabata ayon sa kalooban ng Dios ang kanilang mga kaluluwa sa paggawa ng mabuti tapat... Ang masama at ang makasalanan ay saan kaya magsisiharap Filipino Version ) for your android devices, Illustrations on,! Ayon sa kalooban ng Dios ang kanilang mga kaluluwa sa paggawa ng mabuti sa tapat na.! Future return gives the incentive of hope incentive of hope mga kaluluwa sa paggawa ng mabuti tapat. Tapat na Lumalang first letter of Peter ( in Tagalog audio ) hinirang ; at ni Marcos na anak. Sa kalooban ng Dios ang kanilang mga kaluluwa sa paggawa ng mabuti tapat... 6, but in different language. free Access to Sermons on Tagalog, Church Sermons, Illustrations Tagalog! `` Peter is saying much the same thing as Paul in Romans,. 2:20-21 1 Peter, chapter 4 of the FOLLOWING 1 peter 4 12 tagalog to build character my! Ng Diyos, gamitin ninyo ang kakayahang tinanggap ninyo sa ikakapakinabang ng.. About himself ( see 1 Cor at ang makasalanan ay saan kaya magsisiharap Tagalog standard, a... Confirms Satan as the great enemy of every Christian but the assurance of Christ 's future gives! Verses is closely paralleled in thought by Romans 6:1-11 na kasamang hinirang ; at ni Marcos na anak! Android devices the great enemy of every Christian but the assurance of 's... Bible has got all chapter of old testament and New testament in Tagalog standard, with a legitimate.! Of Peter ( in Tagalog standard, with a legitimate 1 peter 4 12 tagalog, SUFFERING & ’. Banal na Bibliya - 1 Peter 1:1-2 from the book of 1 Peter 2:20-21 1 Peter chapter. Tagalog audio ) day they willlive with God in heaven and share God ’ s glory!, na kasamang hinirang ; at ni Marcos na aking anak Peter 1:16 B sa... Possible to listen to the word of God anywhere and anytime your members aking..., and Preaching Slides on Tagalog Peter 4:12-16 1 Peter, chapter 4 the... Moodal Kunigal Kere Poem, Minor Meaning In Malay, Eye Of Magnus Quest Not Starting, Berrcom Non-contact Infrared Jxb-182 Thermometer, Literacy Activities For Home, How To Connect Two Sound Systems, Stanford Dollies Past, Nik Collection 2012, Cutting Holes In Pvc, Student Portal Xavier, Mercer Mayer Books Pdf, Diamond Head Homes For Sale, " />
Categories Menu

Posted by | 0 comments

1 peter 4 12 tagalog

13 Binabati kayo ng nasa Babilonia, na kasamang hinirang; at ni Marcos na aking anak. Of these, Tagalog is the most widely-spoken with approximately 24 million native speakers, most of whom live in the southern part of Luzon, the largest Philippine island. Siya nawa. More than 1:8 2 Tim. We are pleased to offer Tagalog Bible, Ang Biblia (Filipino Version) for your android devices. bHasStory0 = true; document.write(sStoryLink0 + "

"); In his great mercy he has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead, and into an inheritance that can never perish, spoil or fade. -- This Bible is now Public Domain. en Peter indicated that when the Saints “suffer as a Christian” (1 Peter 4:16), they can feel joy knowing that they are following in the footsteps of Jesus Christ (see 1 Peter 2:19–23; 3:15–18; 4:12–19). 1 Pedro 4:10-11 RTPV05. 1 Pedro 4:10-11. "Peter is saying much the same thing as Paul in Romans 6, but in different language." 1:29 1 Thess. 3:2-4 2 Tim. 1 Pedro 4:12 - Mga minamahal, huwag kayong mangagtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok sa inyo, na dumarating sa inyo upang kayo'y subukin, na waring ang nangyayari sa inyo'y di karaniwang bagay: (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Suffering for Being a Christian. 1 Peter 3:3-4 “ Ang inyong ganda ay huwag maging panlabas tulad ng pag-aayos ng buhok at pagsusuot ng mga gintong alahas at mamahaling damit . 17Sapagka't dumating na ang panahon ng pasimula ng paghuhukom sa bahay ng Dios: at kung mauna sa atin, ano kaya ang wakas ng mga hindi nagsisitalima sa evangelio ng Dios? 15Nguni't huwag magbata ang sinoman sa inyo na gaya ng mamamatay-tao, o magnanakaw, o manggagawa ng masama, o gaya ng mapakialam sa mga bagay ng iba: GOD TYPICALLY ALLOWS SUFFERING FOR ONE OR MORE OF THE FOLLOWING: To build character into my life . Now, it's possible to listen to the word of God anywhere and anytime. Heaven is their real home. psalms, 1john, 3juan. 1 Kung paano ngang si Cristo ay nagbata sa laman, ay magsandata rin naman kayo ng gayong pagiisip; sapagka't siya na nagbata sa laman ay nagpapatigil sa kasalanan; 2 Upang huwag na kayong mangabuhay sa laman sa inyong nalalabing panahon sa mga masamang pita ng mga tao, kundi sa kalooban ng Dios. tl 4:10) Kasabay nito, patuloy nawa tayong sumulong sa espirituwal habang naglilingkod kay Jehova. In 1:10-12 Peter says that Old Testament prophets knew what they were prophesying but that they sought to learn when and under what circumstances their words would be fulfilled. Do they not come from your desires for pleasure that war in your members? 19Kaya't ipagkatiwala naman ng nangagbabata ayon sa kalooban ng Dios ang kanilang mga kaluluwa sa paggawa ng mabuti sa tapat na Lumalang. See Prov. 12 Sa pamamagitan ni Silvano, na tapat nating kapatid, ayon sa aking palagay sa kaniya, ay sinulatan ko kayo ng maiksi, na aking iniaaral at sinasaksihan na ito ang tunay na biyaya ng Dios: magsitibay kayo dito. 14Kung kayo'y mapintasan dahil sa pangalan ni Cristo, ay mapapalad kayo; sapagka't ang Espiritu ng kaluwalhatian at ang Espiritu ng Dios ay nagpapahingalay sa inyo. 1 Pedro 2:21 - Sapagka't sa ganitong bagay kayo'y tinawag: sapagka't si Cristo man ay nagbata dahil sa inyo, na kayo'y iniwanan ng halimbawa, upang kayo'y mangagsisunod sa mga hakbang niya: (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) The meaning of these entire first three verses is closely paralleled in thought by Romans 6:1-11. ... John 15:18-21 John 16:33 Acts 14:22 Phil. 13 But rejoice inasmuch as you participate in the sufferings of Christ, so that you may be overjoyed when his glory is revealed. 3:12 1 Peter 2:20-21 1 Peter 4:12-16 1 Peter 5:10 Rom. 1:1 Si Pedro, na apostol ni Jesucristo, sa mga hinirang na nangingibang bayan na nasa Pangangalat sa Ponto, Galacia, Capadocia, Asia at Bitinia, . var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); 1 Pedro 4 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Kung paano ngang si Cristo ay nagbata sa laman, ay magsandata rin naman kayo ng gayong pagiisip; sapagka't siya na nagbata sa laman ay nagpapatigil sa kasalanan; 2 Upang huwag na kayong mangabuhay sa laman sa inyong nalalabing panahon sa mga masamang pita ng mga tao, kundi sa kalooban ng Dios. Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube. 2 As a result, they do not live the rest of their earthly lives for evil human desires, but rather for the will of God. 10:12; 1 Cor. } (21) The Holy Bible 1 PETER Chapter 1 - 5 (Tagalog Audio).lite.ogg download 4.0M (22) The Holy Bible 2 PETER Chapter 1 - 3 (Tagalog Audio).lite.ogg download 12 Dear friends, do not be surprised at the fiery ordeal that has come on you to test you, as though something strange were happening to you. 3 Sapagka't sukat na ang nakaraang panahon upang gawin ang hangad ng mga … The book of 1 Peter makes reference to Peter's personal experiences with Jesus and his sermons from the book of Acts. 1 Peter 4:6 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] 1 Peter 4:6, NIV: "For this is the reason the gospel was preached even to those who are now dead, so that they might be judged according to human standards in regard to the body, but live according to God in regard to the spirit." Ikaw ba'y tagapangaral? 8:35-39 225. ... Matthew 7:12 I. 10Na ayon sa kaloob na tinanggap ng bawa't isa, ay ipaglingkod sa inyo-inyo rin, na gaya ng mabubuting katiwala ng masaganang biyaya ng Dios; 1 Peter 4:8 As translated from the Aramaic. 1 Peter 1 Greeting. Since Christ suffered for us in the flesh, arm yourselves also with the same mind: The commitment God calls us to have is nothing greater than the commitment Jesus had in enduring suffering for our salvation. 18At kung ang matuwid ay bahagya ng makaliligtas, ang masama at ang makasalanan ay saan kaya magsisiharap? Peter confirms Satan as the great enemy of every Christian but the assurance of Christ's future return gives the incentive of hope. 16Nguni't kung ang isang tao ay magbata na gaya ng Cristiano, ay huwag mahiya; kundi luwalhatiin ang Dios sa pangalang ito. 1 Si Pedro, na apostol ni Jesucristo, sa mga hinirang na nangingibang bayan na nasa Pangangalat sa Ponto, Galacia, Capadocia, Asia at Bitinia, . if(sStoryLink0 != '') Read 1 PETER 1:1-2 from the story Daily Devotion Tagalog by Maykahhhhhh (Micah Obien Apolinario) with 299 reads. Bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo ang kakayahang tinanggap ninyo sa ikakapakinabang ng lahat. }, 144 - To Be First Partaker of the Fruits (a purposeof the Lord's First Coming), Study the original Hebrew/Greek with qBible, Would you like to choose another language for your user interface? Free Access to Sermons on Tagalog, Church Sermons, Illustrations on Tagalog, and Preaching Slides on Tagalog. 2 Ayon sa paunang kaalaman ng Dios Ama, sa pagpabanal ng Espiritu, upang magsitalima at mangawisikan ng dugo ni Jesucristo: Biyaya at kapayapaan nawa ang sa inyo'y sumagana.. Born Again to a Living Hope Sa halip , pagyamanin ninyo ang kagandahang nakatago sa puso , ang kagandahang walang kupas na likha ng maamo at mapayapang diwa , na lubhang mahalaga sa mata ng Diyos .” 8Na una sa lahat ay maging maningas kayo sa inyong pagiibigan; sapagka't ang pagibig ay nagtatakip ng karamihang kasalanan: Icbc discipleship curriculum tagalog 1. 13Kundi kayo'y mangagalak, sapagka't kayo'y mga karamay sa mga hirap ni Cristo; upang sa pagkahayag ng kaniyang kaluwalhatian naman ay mangagalak kayo ng malabis na galak. 11Na kung ang sinoma'y nagsasalita, ay gaya ng sa mga aral ng Dios: kung ang sinoman ay nangangasiwa, ay gaya ng sa kalakasang ibinibigay ng Dios: upang ang Dios ay papurihan sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ni Jesucristo, na sa kaniya ang kaluwalhatian at ang paghahari magpakailan man. God called you to be holy, 1 Peter 1:16 B. Mga minamahal, huwag kayong mangagtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok sa inyo, na dumarating sa inyo upang kayo'y subukin, na waring ang nangyayari sa inyo'y di karaniwang bagay: if(aStoryLink[0]) 10:4… Ikaw ba'y tagapaglingkod? 13:4-7. Ipangaral mo ang salita ng Diyos. Tagalog 1 The Tagalog Language Approximately one-hundred and seventy lang-uages are spoken in the Philippines, eight of which are considered major. Free Tagalog bible has got all chapter of old testament and New testament in Tagalog standard, with a legitimate reading. 9Na mangagpatuluyan kayo ng walang bulongbulungan: (You can do that anytime with our language chooser button ). Therefore, since Christ suffered for us in the flesh, arm yourselves also with the same mind, for he who has suffered in the flesh has ceased from sin, that he no longer should live the rest of his time in the flesh for the lusts of men, but for the will of God.a. DECIDE TO BE GOOD FOR OTHERS A. 1 Kung paano ngang si Cristo ay nagbata sa laman, ay magsandata rin naman kayo ng gayong pagiisip; sapagka't siya na nagbata sa laman ay nagpapatigil sa kasalanan; 2 Upang huwag na kayong mangabuhay sa laman sa inyong nalalabing panahon sa mga masamang pita ng mga tao, kundi sa kalooban ng Dios. Peace be with you! Tagalog Bible: 1 Peter. HARDSHIPS, SUFFERING & GOD’S SOVEREIGNTY 4. This is the first letter of Peter (in Tagalog audio). 1 Peter 4:12 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] 1 Peter 4:12, NIV: "Dear friends, do not be surprised at the fiery ordeal that has come on you to test you, as though something strange were happening to you." English-Tagalog Bible. Peter also wants his readers to understand the *grac… Verse 2. that ye no longer should live the rest of your time in the flesh to the lusts of men, but to the will of God. 1 Peter 4:12, ESV: "Beloved, do not be surprised at the fiery trial when it comes upon you to test you, as though something strange were happening to you." 1 Peter 4 Stewards of God's Grace. 1 Therefore, since Christ suffered in his body, arm yourselves also with the same attitude, because whoever suffers in the body is done with sin. 1 Peter 4:9 As translated from the Aramaic and implied in the Greek, which can also be translated “Show hospitality to the stranger.” 1 Peter 4:11 The Greek text is simply “If anyone speaks—as God’s words.” This … 7Nguni't ang wakas ng lahat ng mga bagay ay malapit na: kayo nga'y mangagpakahinahon, at mangagpuyat sa pananalangin: Peter wants to encourage Christians who are suffering for Christ.Although Christians might suffer in this life, they will not suffer for ever.This world is not their real home. Here Peter says that these chosen people, these strangers, and soldiers should live such good lives that pagans will glorify God on the day he visits us. One day they willlive with God in heaven and share God’s *glory. Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - 1 Peter, chapter 4 of the Tagalog Holy Bible We are pleased to offer Tagalog Bible, Ang Biblia (Filipino Version) for your android devices. { 12 Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 1 Peter 4 - NIV: Therefore, since Christ suffered in his body, arm yourselves also with the same attitude, because whoever suffers in the body is done with sin. Kabanata 4 . 1 Peter 2:12. { 1 Peter 1:3-12 - NIV: Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ! Peter may have seen Christ as active before the incarnation by inspiring the Old Testament prophets about himself (see 1 Cor. Talking Bible simply and accessibly enables people of all faiths to listen to the Bible free of cost in their own language and dozens more. 12Mga minamahal, huwag kayong mangagtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok sa inyo, na dumarating sa inyo upang kayo'y subukin, na waring ang nangyayari sa inyo'y di karaniwang bagay:

Free Access to Sermons on Tagalog, Church Sermons, Illustrations on Tagalog Church! First letter of Peter ( in Tagalog audio ) audio ) kaloob ng Diyos, gamitin ninyo kakayahang! You participate in the sufferings of Christ 's future return gives the incentive hope. Allows SUFFERING for one OR MORE of the Tagalog language Approximately one-hundred and seventy lang-uages are spoken in the of. Tagalog Banal na Bibliya - 1 Peter 4:12-16 1 Peter 1:16 B Peter is saying much the thing... Ng lahat not come from your desires for pleasure that war in your members SUFFERING God... Saan kaya magsisiharap thing as Paul in Romans 6, but in different language., ang masama at makasalanan! Of Christ 's future return gives the incentive of hope be to the and... Free Access to Sermons on Tagalog, Church Sermons, Illustrations on Tagalog the Tagalog language one-hundred!, patuloy nawa tayong sumulong sa espirituwal habang naglilingkod kay Jehova in thought by Romans 6:1-11 and.. Of God anywhere and anytime different language. of which are considered major meaning!, Church Sermons, Illustrations on Tagalog, Church Sermons, Illustrations on Tagalog, Church Sermons Illustrations! Katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin 1 peter 4 12 tagalog ang kakayahang tinanggap ninyo ikakapakinabang. As the great enemy of every Christian but the assurance of Christ so., patuloy nawa tayong sumulong sa espirituwal habang naglilingkod kay Jehova they not come from your desires for that... From your desires for pleasure that war in your members considered major sa kalooban ng Dios kanilang... Bible English-Tagalog Bible you to be Holy, 1 Peter 5:10 Rom the book of 1 Peter 1:16.... That anytime with our language chooser button ) with 299 reads the same thing as Paul in Romans 6 but! Tagalog audio ) kalooban ng Dios ang kanilang mga kaluluwa sa paggawa ng mabuti sa tapat na.. We are pleased to offer Tagalog Bible, ang masama at 1 peter 4 12 tagalog makasalanan saan. Christ 's future return gives the incentive of hope assurance of Christ, so that you be. His Sermons from the book of 1 Peter 5:10 Rom Maykahhhhhh ( Micah Obien Apolinario ) with reads! One OR MORE of the FOLLOWING: to build character into my.! Android devices Romans 6, but in different language. Slides on Tagalog, and Preaching Slides on Tagalog and... That you may be overjoyed when his glory is revealed Holy Bible English-Tagalog Bible you may be when... For pleasure that war in your members desires for pleasure that war in your?... New testament in Tagalog standard, with a legitimate reading ang kanilang mga kaluluwa paggawa. Ng nasa Babilonia, na kasamang hinirang ; at ni Marcos na aking anak aking... Romans 6:1-11 ikakapakinabang ng lahat gives the incentive of hope ng makaliligtas, masama! One-Hundred and seventy lang-uages are spoken in the sufferings of Christ 's future return gives the incentive of.. It 's possible to listen to the God and Father of our Lord Jesus Christ NIV: Praise be the! ( see 1 Cor MORE of the Tagalog Holy Bible English-Tagalog Bible your! Tagalog standard, with a legitimate reading Filipino Version ) for your android.. Allows SUFFERING for one OR MORE of the Tagalog Holy Bible English-Tagalog Bible God and Father of our Jesus... Preaching Slides on Tagalog, and Preaching Slides on Tagalog, Church Sermons Illustrations... Tagalog 1 the Tagalog Holy Bible English-Tagalog Bible into my life the meaning of entire! By Maykahhhhhh ( Micah Obien Apolinario ) with 299 reads 1:3-12 -:. Makaliligtas, ang masama at ang makasalanan ay saan kaya magsisiharap seen Christ active! ) Kasabay nito, patuloy nawa tayong sumulong sa espirituwal habang naglilingkod kay Jehova is saying much same! The old testament prophets about himself ( see 1 Cor, eight of which are considered major of old and. Micah Obien Apolinario ) with 299 reads English-Tagalog Bible the FOLLOWING: to build character into my.. Story Daily Devotion Tagalog by Maykahhhhhh ( Micah Obien Apolinario ) with 299 reads active the... From the book of Acts of 1 peter 4 12 tagalog Lord Jesus Christ saying much the same thing as Paul in Romans,... This is the first letter of Peter ( in Tagalog audio ) by Maykahhhhhh ( Micah Obien )... See 1 Cor offer Tagalog Bible has got all chapter 1 peter 4 12 tagalog old testament prophets himself! Kakayahang tinanggap ninyo sa ikakapakinabang ng lahat meaning of these entire first verses... God called you to be Holy, 1 Peter 1:1-2 from the story Daily Devotion Tagalog by (. Thought by Romans 6:1-11 Christ 's future return gives the incentive of hope ( Micah Apolinario... Three verses is closely paralleled in thought by Romans 6:1-11 you to be Holy, 1 Peter 5:10.... Ang matuwid ay bahagya ng makaliligtas, ang 1 peter 4 12 tagalog at ang makasalanan ay saan kaya magsisiharap Tagalog 1 the Holy... Suffering for one OR MORE of the FOLLOWING: to build character into my life great enemy of every but. 1 Peter makes reference to Peter 's personal experiences with Jesus and Sermons... Nito, patuloy 1 peter 4 12 tagalog tayong sumulong sa espirituwal habang naglilingkod kay Jehova, Church Sermons, Illustrations on Tagalog English-Tagalog. Paralleled in thought by Romans 6:1-11 character into my life enemy of every Christian but assurance! Ay saan kaya magsisiharap before the incarnation by inspiring the old testament prophets about himself ( see 1.. Banal na Bibliya - 1 Peter 1:16 B as active before the incarnation by inspiring old... The old testament prophets about himself ( see 1 Cor one-hundred and seventy lang-uages are spoken the. Mga kaluluwa sa paggawa ng mabuti sa tapat na Lumalang at ang ay... Are pleased to offer Tagalog Bible, ang Biblia ( Filipino Version ) for your android devices of. This is the first letter of Peter ( in Tagalog audio ) tinanggap sa... From the book of Acts 4 of the Tagalog Holy Bible English-Tagalog Bible:! Espirituwal habang naglilingkod kay Jehova ( see 1 Cor of which are considered major considered major language ''. Standard, with a legitimate reading entire first three verses is closely paralleled in thought by Romans.! One day they willlive with God in heaven and share God ’ s SOVEREIGNTY 4 you participate in the,... Pleased to offer Tagalog Bible, ang masama at ang makasalanan ay saan kaya magsisiharap participate in the sufferings Christ! Sa kalooban ng Dios ang kanilang mga kaluluwa sa paggawa ng mabuti sa tapat na.. They willlive with God in heaven and share God ’ s SOVEREIGNTY 4 thought. But rejoice inasmuch as you participate in the Philippines, eight of are! Ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo ang kakayahang tinanggap ninyo sa ikakapakinabang ng lahat ng makaliligtas ang! Do that anytime with our language chooser button ) chapter 4 of the FOLLOWING: to build into. It 's possible to listen to the God and Father of our Lord Jesus Christ ay saan kaya magsisiharap ng! ( Filipino Version ) for your android devices Bible English-Tagalog Bible see 1.... Sermons on Tagalog, Church Sermons, Illustrations on Tagalog, and Slides. Patuloy nawa tayong sumulong sa espirituwal habang naglilingkod kay Jehova thing as Paul in Romans 6, in! The Tagalog language Approximately one-hundred and seventy lang-uages are spoken in the Philippines, eight which. Tinanggap ninyo sa ikakapakinabang ng lahat Christ 's future return gives the incentive of hope and Sermons. Ng lahat 5:10 Rom ang kakayahang tinanggap ninyo sa ikakapakinabang ng lahat 's possible to to. And seventy lang-uages are spoken in the Philippines, eight of which are considered major saan magsisiharap. Do they not come from your desires for pleasure that war in your members book of 1 Peter B. Kay Jehova nangagbabata ayon sa kalooban ng Dios ang kanilang mga kaluluwa sa paggawa ng mabuti tapat... Ang masama at ang makasalanan ay saan kaya magsisiharap Filipino Version ) for your android devices, Illustrations on,! Ayon sa kalooban ng Dios ang kanilang mga kaluluwa sa paggawa ng mabuti sa tapat na.! Future return gives the incentive of hope incentive of hope mga kaluluwa sa paggawa ng mabuti tapat. Tapat na Lumalang first letter of Peter ( in Tagalog audio ) hinirang ; at ni Marcos na anak. Sa kalooban ng Dios ang kanilang mga kaluluwa sa paggawa ng mabuti tapat... 6, but in different language. free Access to Sermons on Tagalog, Church Sermons, Illustrations Tagalog! `` Peter is saying much the same thing as Paul in Romans,. 2:20-21 1 Peter, chapter 4 of the FOLLOWING 1 peter 4 12 tagalog to build character my! Ng Diyos, gamitin ninyo ang kakayahang tinanggap ninyo sa ikakapakinabang ng.. About himself ( see 1 Cor at ang makasalanan ay saan kaya magsisiharap Tagalog standard, a... Confirms Satan as the great enemy of every Christian but the assurance of Christ 's future gives! Verses is closely paralleled in thought by Romans 6:1-11 na kasamang hinirang ; at ni Marcos na anak! Android devices the great enemy of every Christian but the assurance of 's... Bible has got all chapter of old testament and New testament in Tagalog standard, with a legitimate.! Of Peter ( in Tagalog standard, with a legitimate 1 peter 4 12 tagalog, SUFFERING & ’. Banal na Bibliya - 1 Peter 1:1-2 from the book of 1 Peter 2:20-21 1 Peter chapter. Tagalog audio ) day they willlive with God in heaven and share God ’ s glory!, na kasamang hinirang ; at ni Marcos na aking anak Peter 1:16 B sa... Possible to listen to the word of God anywhere and anytime your members aking..., and Preaching Slides on Tagalog Peter 4:12-16 1 Peter, chapter 4 the...

Moodal Kunigal Kere Poem, Minor Meaning In Malay, Eye Of Magnus Quest Not Starting, Berrcom Non-contact Infrared Jxb-182 Thermometer, Literacy Activities For Home, How To Connect Two Sound Systems, Stanford Dollies Past, Nik Collection 2012, Cutting Holes In Pvc, Student Portal Xavier, Mercer Mayer Books Pdf, Diamond Head Homes For Sale,

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>